top of page

Värdegrund och metodik

Min pedagogik är grundlagd i den kunskap som jag fått ta del av genom Mimi Zweig, professor vid Indiana University, USA. Hon har utvecklat ett unikt musikprogram influerat av bl.a. Shinichi Suzuki och Paul Rolland.
Jag har också tagit stort intryck av de många fantastiska lärare jag mött genom åren, bl.a. Eva Belvelin, Ulla Magnusson och Päivikki Wirkkala-Malmqvist. 

En fördomsfri miljö                 
För att en elev skall kunna utvecklas så effektivt som möjligt och ta tillvara sin inneboende förmåga är jag mån om att skapa en fördomsfri miljö där misstag blir en grund för lärande istället för orsak till kritik. 
Eleven och läraren ser misstag som något naturligt, det är varken bra eller dåligt, endast information och en möjlighet till förbättring.

Genom att bryta ner problemen till dess enklaste form skapas struktur och tydlighet. Eleven lär sig snabbt och tycker samtidigt att det är intressant och roligt.

 

Föräldrarnas roll

Det behövs knappast påpekas att föräldrarna är en viktig del av barnens utveckling och detta gäller musikutbildningen i synnerhet. För yngre barn skall en förälder vara närvarande vid lektionerna, anteckna och sedan öva varje dag med barnet hemma. När barnet så småningom blir mer självständigt tonas föräldrarnas roll ner och de agerar mer i bakgrunden. Elevens musikaliska utveckling beror på hur mycket tid och engagemang föräldrarna är villiga att lägga ner. Förälderns ansvar är att öva med barnet dagligen, se till att övningsstunden är lustfylld och att barnet lyssnar på musiken hon/han ska spela varje dag.

 

Varför spela violin?

Att kunna spela ett musikinstrument och musicera med andra är en källa till glädje och gemenskap genom hela livet.

Dessutom visar forskning att vår förmåga till lärande stimuleras när vi regelbundet utövar musik.

Genom att studera ett musikinstrument utvecklas även ditt barns förmåga till koncentration och uthållighet.
 

 

2012 startade jag violinskolan Mirjam Charas Violin Academy AB i Stockholm, med syfte att ge barn och ungdomar en gedigen utbildning i violin som del av ett större musikpedagogiskt ramverk. 

Fiollektioner i Stockholm

DSC_9457.jpg

Höstterminen 2023
12 undervisningstillfällen
, inkl. elevkonsert

Individuell lektion 20 minuter: 5000 kr

Individuell lektion 30 minuter: 6500 kr

Individuell lektion 45 minuter: 9500 kr

Alla priser inklusive moms

Undervisning höstterminen 2023 börjar vecka 34.

Mina veckovisa lektioner ger jag i Danderyd.
Sommarkursen hålls i Nordiska Musikgymnasiets lokaler i Liljeholmen.

 

Mirjam Charas Violin Academy AB innehar F-skattsedel

 

För mer information, vänligen kontakta mig på 

mirjam@mirjamcharas.com

Priser

bottom of page