Värdegrund och metodik

Min pedagogik är grundlagd i den kunskap som jag blivit del av genom den framstående pedagogen Mimi Zweig, professor vid Indiana University, USA. Hon har utvecklat ett unikt musikprogram influerat av Shinichi Suzuki, Paul Rolland, Tadeusz Wronski, Janos Starker och Josef Gingold.

 

En fördomsfri miljö                 
För att en elev skall kunna utvecklas så effektivt som möjligt och ta tillvara sin inneboende förmåga är jag mån om att skapa en fördomsfri miljö där misstag blir en grund för lärande istället för orsak till kritik. 
Eleven och läraren ser misstag som något naturligt, det är varken bra eller dåligt, endast information och en möjlighet till förbättring.

Genom att bryta ner problemen till dess enklaste form skapas struktur och tydlighet. Eleven lär sig snabbt och tycker samtidigt att det är intressant och roligt.

 

Föräldrarnas roll

Det behövs knappast påpekas att föräldrarna är en viktig del av barnens utveckling och detta gäller musikutbildningen i synnerhet. För yngre barn skall en förälder vara närvarande vid lektionerna, anteckna och sedan öva varje dag med barnet hemma. När barnet så småningom blir mer självständigt tonas föräldrarnas roll ner och de agerar mer i bakgrunden.

 

Varför spela violin?

Att kunna spela ett musikinstrument och musicera med andra är en källa till glädje genom hela livet.

Dessutom visar forskning att vår förmåga till lärande stimuleras när vi regelbundet utövar musik.

Genom att studera violin utvecklas även ditt barns förmåga till disciplin och uthållighet vilket leder till större självförtroende.
 

 

2012 startade jag  violinskolan Mirjam Charas Violin Academy AB i Stockholm, med syfte att utbilda unga människor mellan 5-18 år i violin som del av ett större musikpedagogiskt ramverk. 

Fiollektioner i Stockholm

Viktig information angående Covid-19

För att erbjuda en så säker miljö som möjligt har jag infört dessa regler:

  • Endast elever får komma in i lokalen

  • Elever och lärare tvättar samt spritar händerna innan lektionen

  • Jag använder visir när jag behöver vara nära eleven och hjälpa denne med hållningen

  • För närvarande erbjuds endast enskilda lektioner

  • Jag undervisar via Zoom om jag eller eleven har Covid-symptom

Vårterminen 2021
(16 undervisningstillfällen):

 

Privatlektion 30 minuter: 6400 kr

Privatlektion 45 minuter: 9600 kr
Privatlektion 60 minuter: 12 000 kr

Alla priser inklusive moms

Undervisning vårterminen 2021 börjar vecka 1.

Jag undervisar i Nordiska Musikgymnasiets lokaler i Liljeholmen, Stockholm.

 

Mirjam Charas Violin Academy AB innehar F-skattsedel

 

För mer information, vänligen kontakta mig på 

mirjam@mirjamcharas.com

Priser