top of page

Suzukimetoden™

 

Vad är Suzukimetoden™?
Suzukimetoden™ grundades av den japanske musikern och pedagogen Shinichi Suzuki. Suzuki menade att alla barn kan lära sig spela ett musikinstrument, bara det har rätt förutsättningar. Precis som alla barn i världen lär sig förstå och tala sitt modersmål, kan alla barn lära sig förstå och uttrycka sig på musikens språk. 

Enligt Suzukimetoden™ börjar barnet spela när det är mellan 3-6 år, då inlärningen är intuitiv.

För att lyckas behöver barnet: 

  • en kompetent lärare som kan förmedla sin kunskap på ett positivt och fördomsfritt sätt

  • en närvarande och stöttande förälder/vårdnadshavare som följer med och lyssnar på lektionerna samt 

  • hjälper till med den dagliga övningen.

  • lyssna på musik varje dag (precis som med språket)

Föräldrautbildning

Läsårets fyra första tillfällen ägnas åt en föräldrautbildning där föräldrar/vårdnadshavare träffar mig i grupp. Då går vi igenom grunderna i violinspel, hörnstenarna i Suzukimetoden™ samt hur du som förälder på bästa sätt stöttar ditt barn i dess musikaliska utveckling.

 

Individuella lektioner och grupplektioner

När barnet sedan börjar spela kommer den att ha både en individuell lektion och en grupplektion varje vecka. Det är viktigt att föräldern/vårdnadshavaren är med på varje lektion och antecknar för att sedan kunna hjälpa till med övningen hemma.
På den individuella lektionen hjälper läraren eleven att tillgodogöra sig ny kunskap/nya tekniker,
vilka sedan repeteras tillsammans med andra elever på grupplektionen.

 

En positiv och fördomsfri miljö

Förutom att förmedla musiken till barnet på ett positivt och fördomsfritt sätt behöver läraren stötta föräldern och ge verktyg för att göra övningen lustfylld. Barnet ska inte känna sig tvingad att spela, samtidigt som det är viktigt med daglig övning.  Förälderns uppgift är att göra övningen till en trevlig stund som barnet vill delta i.

IMG_5417.jpg
IMG_1400 (kopia).jpg

Gehörsbaserad inlärning

Precis som barn lär sig tala innan de lär sig läsa, lär sig Suzukielever sina stycken genom att lyssna på dem, det vill säga på gehör. Noter introduceras på ett lekfullt sätt redan från början samtidigt som inlärningen av stycken sker via gehöret. När eleven kan spela många stycken och lärt sig behärska grunderna i det musikaliska språket, börjar den så småningom lära sig stycken via notbilden.

 

Repetition och repertoar

En viktig del av Suzukimetodiken™ är repetition av tidigare inlärda stycken. Eleven håller hela tiden igång stycken som den dittills lärt sig. Tidigare inlärda stycken används också för att öva på nya tekniker och färdigheter. Suzukirepertoaren består av 10 volymer med repertoar från Blinka lilla stjärna till violinkonserter av Mozart. Att alla Suzukielever lär sig samma stycken gör att det är enkelt att spela konserter ihop, oavsett om eleverna kommer från samma Suzukiförening eller från helt olika kontinenter. 

Pris

för 12 individuella lektioner à 20 minuter,
12 st grupplektioner à 30 minuter och elevkonsert:
7500 kr inkl moms

En medlemsavgift till Danderyds Suzukiförening tillkommer

(De fyra första lektionstillfällena deltar endast föräldrar.)

 

Lektionerna ges i Danderyd 

27 aug

3, 10, 24 sept

1, 15, 22 okt

12, 19, 26 nov

3, 10 dec

För mer information, vänligen kontakta mig på 

mirjam@mirjamcharas.com

bottom of page