top of page
Fiollärare Mirjam Charas Östergren

Curriculum Vitae

Mirjam Charas Östergren (född 1985) har spelat solo - och kammarmusikkonserter i Sverige, Norge, USA, och Italien. Hon har spelat i orkestrar som Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Hovkapellet, Norrköpings Symfoniorkester, Gävle Symfoniorkester och Stockholm Concert Orchestra.  Mirjam har även spelat vid musikalerna Evita (Göta Lejon), Livet är en schlager (Cirkus), Kristina från Duvemåla (Cirkus) samt Spelman på taket (Uppsala Stadsteater).

Mirjam har mottagit stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien, Rotary, Lions, Byggnads Kulturstipendium, S:t Johanneslogen S.t Erik samt Indiana University, USA; Dean’s Scholarship och Summer Festival Orchestra Scholarship.

2008 erhöll Mirjam sin kandidatexamen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och sommaren 2010 avslutade hon sina studier vid Indiana University, Jacobs School of Music, USA med en solorecital då hon tilldelas Performer Diploma. 2012 erhöll Mirjam sin masterexamen från Kungliga Musikhögskolan där hon studerade violin för Professor Henryk Kowalski vid orkesterprogrammet.

Mirjam är en entusiastisk violinlärare och har studerat pedagogik för Professor Mimi Zweig vid Indiana University. Hon arbetade även som Mimi Zweigs assistent vid Indiana University Summer String Academy 2009, 2010 och 2011. 2012 startade Mirjam sin egen violinskola i Stockholm, Mirjam Charas Violin Academy AB, genom vilken hon undervisar ca 40 elever.

bottom of page